میزان ۱۲, ۱۴۰۱

اعلامیه مشترک نمایندگان ویژه امریکا و اتحادیه اروپا و برخی کشورها بر کاهش خشونت ها در افغانستان