میزان ۸, ۱۴۰۱

اعلامیه وزارت امور داخله در مورد انفجار حوزه پنجم