میزان ۸, ۱۴۰۱

اعلام آمادگی خیزش های مردمی با 5 هزار نیرو در شمال کشور