میزان ۵, ۱۴۰۱

اعلام رسمی رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا