میزان ۷, ۱۴۰۱

افتتاح پنجمین میدان هوایی بین المللی کشور در ولایت خوست