میزان ۱۵, ۱۴۰۱

افزایش بیجا شدگان در غزنی به دلیل تهدید گروه طالبان