میزان ۱۵, ۱۴۰۱

افزایش بی سابقه ناامنی ها در ولایات کشور