میزان ۱۲, ۱۴۰۱

افزایش ترورهای هدفمند بر جان خبرنگاران و فعالان مدنی