میزان ۱۵, ۱۴۰۱

افزایش ترورهای هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی