میزان ۱۵, ۱۴۰۱

افزایش تلفات حمله‌ داعش بر مسجد سیدآباد در قندوز