میزان ۵, ۱۴۰۱

افزایش تلفات غیرنظامیان طی حملات اخیر در کشور