میزان ۸, ۱۴۰۱

افزایش حملات تروریستی و انفجارها در افغانستان