میزان ۱۲, ۱۴۰۱

افزایش حملات طالبان بر نیروهای امنیتی در پغمان