میزان ۸, ۱۴۰۱

افزایش درگیری میان نیروهای امنیتی وطالبان در ولایات کشور