میزان ۵, ۱۴۰۱

افزایش قیمت مواد خوراکه با بالارفتن ارزش دالر در برابر پول افغانی