میزان ۱۲, ۱۴۰۱

افزایش ناامنی ها و حملات هدفمند در کشور