میزان ۵, ۱۴۰۱

العبور بودن راه به ویژه در فصل زمستان دانسته اند