قوس ۶, ۱۴۰۱

می کند تا در اینده نزدیک اجلاس وزیران خارجه