قوس ۱۸, ۱۴۰۱

نبود زیرساخت و امکانات لازم برای اطفاع حریق