قوس ۱۸, ۱۴۰۱

نخست وزیر هند در سازمان ملل گفته هیچ کشوری