قوس ۶, ۱۴۰۱

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته