قوس ۶, ۱۴۰۱

نشست سه جانبه وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین