قوس ۶, ۱۴۰۱

نظامیان ترکیه برای تامین امنیت میدان هوایی کابل